Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2561
กิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2561  มีกำหนดการออกแจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
วันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๑  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
วันเสาร์ที่  ๓ มีนาคม  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๓ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นลำแพน
วันอาทิตย์ที่  ๔  มีนาคม  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๔ ณ ศาลาเอนกประส่งค์บ้านดอนจั่น
วันจันทร์ที่  ๕  มีนาคม  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองชุดเล็ก
วันอังคารที่  ๖ มีนาคม  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองบ้านนอก
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561