Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัสมุทรสงคราม
Responsive image

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัสมุทรสงคราม 
    
     พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยี่สาร หรือพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร วัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนชายฝั่งทะเล กล่าวถึงในเอกสารโบราณมากมาย ทั้งมีการพบโบราณวัตถุที่สัมพันธ์กับการค้าทางทะเล บนเขามีสิ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเขายี่สารยังเป็นเขาสัญลักษณ์ของเครือข่ายชุมชนคู่กับเขาลูกโดดอีก ๒ แห่ง ในจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ใกล้เคียงกัน และมีสังคมวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง ปัจจุบันนี้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยี่สารสามารถดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์โดยคนในท้องถิ่นได้ด้วย ตนเอง
     เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็นประสานแว่วมาจากศาลาการเปรียญวัดเขายี่สาร ในวันพระระหว่างเข้าพรรษา บรรยากาศขรึมๆ เย็นๆ แผ่ไปทั่วบริเวณ ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ ถึงความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านที่นี่
     นานหลายชั่วคนมาแล้วที่ชาวบ้านเขายี่สารได้สืบทอดประเพณีอยู่วัดรักษาศีลอุโบสถระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษาต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในอดีตผู้ใหญ่มักชวนเด็กๆ ลูกหลานไป " อยู่วัด " ด้วย แม้จะไม่รู้สึกสนุกแต่เด็กๆ ก็พอใจที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านไปอยู่ที่ศาลาวัดบ้าง ในขณะที่ผู้ใหญ่ก็มีวิธีการกล่อมเกลาจิตใจเด็กโดยอาศัยร่มเงาแห่งศาสนาเป็นที่พึ่ง ในอดีตหมู่บ้านเขายี่สารเป็นหมู่บ้านที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากความเจริญทางวัตถุแห่งเมือง ค่ำลงมีแต่ความเงียบและแสงตะเกียง ไม่มีมหรสพหรือแหล่งบันเทิงใดๆ นอกจากเสียงวิทยุที่มีเพียงบางบ้าน การที่เด็กๆ ไปอยู่วัดกับผู้ใหญ่เป็นภาพที่เห็นได้เนืองๆ ผลพลอยได้จากการไปอยู่วัดในวันพระเช่นนี้ คือ เด็กๆ สวดมนต์ตามผู้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องท่อง รู้จักการสำรวจระวังตนเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่ ไหว้ – กราบเป็น ตอนเย็นคนที่บ้านจะหอบเสื่อหมอนมาส่งให้คนอยู่วัด พอตอนเช้าของวันขึ้น ๙ ค่ำ หรือ ๑ ค่ำ ก็จะมารับข้าวของกลับบ้าน ศาลาการเปรียญหลังนี้จึงเป็นที่รักษาประเพณีของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน แม้ปัจจุบันจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ประเพณีการอยู่วัดรักษาศีลอุโบสถก็ยังมีอยู่ต่อไป
     ในคราวที่มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารและได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสวัดเขายี่สารให้ใช้อาคารศาลาการเปรียญทั้งชั้นล่างและชั้นบนนั้นได้เกิดคำถามจากชาวชุมชนอยู่เป็นระยะว่า แล้วคนอยู่วัดจะไปอยู่ที่ไหนและจะดัดแปลงศาลาของเดิมของเขาอย่างไร คำถามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับอาคารเก่าแก่หลังนี้ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการสืบทอดประเพณีของชาวบ้านเขายี่สารหรือไม่ การจัดปรับปรุงอาคารศาลาการเปรียญเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จึงมีโจทย์ที่ต้องมีคำตอบอย่างชัดเจน ทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการจัดแสดงเนื้อหาเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ด้วย ในที่สุดกลุ่มผู้จัดทำต่างลงความเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ของเราควรจะรวมเอาวิถีชีวิตโดยเฉพาะประเพณีของชุมชนบ้านเขายี่สารไว้ด้วย แม้ว่าจะทำให้ตำแหน่งและรายละเอียดการจัดแสดงไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้บ้างก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจคือ คำถามที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มิได้เกิดขึ้นลอยๆ หากแต่มีผลต่อการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมตามมา อาทิ การแก้ไขรูปทรงของอาคารส่วนที่ต่อเติมให้ถูกต้องรับกับอาคารเดิม โดยช่วยกันจัดหาเงินทุนและลงมือทำตามที่เห็นสมควร เมื่อเงินที่หามาได้ไม่พอจ่าย ชาวบ้านที่พอบริจาคได้ก็จะช่วยบริจาค แม้แต่บล็อกปูพื้น อุปกรณ์สุขภัณฑ์ หรือประตูห้องน้ำ จนกระทั่งแรงงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นถึงความผูกพันของชาวบ้านที่มีต่อสมบัติของชุมชน ดังนั้นการจัดพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ให้ชาวบ้านมาอยู่วัดเพื่อรักษาศีลอุโบสถได้ต่อไปจึงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะรักษาประเพณีนี้ให้คงอยู่กับชุมชน ทั้งไม่ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งอีกด้วย
     วันนี้อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านเขายี่สารยังคงมาอยู่วัดอย่างสงบที่ศาลาการเปรียญหลังเดิมของเขาเพื่อรักษาศีลระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา แม้ศาลาจะถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ หากวันพระใดตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ พิพิธภัณฑ์จะไม่เปิดให้เข้าชม สิ่งที่ปรากฏมาตั้งแต่ต้นเมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จและยังคงเป็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คือ พิพิธภัณฑ์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก "คนอยู่วัด " ที่ต่างช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดสะอ้านเรียบร้อยตลอดมาด้วยความรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์นี้เป็นของชาวยี่สารอย่างแท้จริง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและเรื่องราวของชุมชนที่ไม่ต้องจัดแสดงไว้
     หลังจากทำวัตรเช้าผ่านไป ช่วงเวลาสายขึ้นอีกไม่มากนัก ภาพของพระสงฆ์วัดเขายี่สารนั่งบนธรรมาสน์ทรงบุษบกเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาจึงเป็นภาพที่ชาวบ้านเขายี่สารคุ้นเคยมาแล้วอย่างยาวนาน เสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งในตอนเย็น และเมื่อค่ำลงทุกสิ่งก็เข้าสู่ความสงบแห่งสมาธิศีล พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารที่เริ่มต้นมาด้วยมือของชาวบ้านเขายี่สารกำลังดำเนินต่อไปและเป็นไปด้วยลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนี้

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th