Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ต.ค. 3105 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
15 ก.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
15 ก.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการป้องกันการรับสินบน
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการป้องกันการรับสินบน
27 ธ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th