Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ต.ค. 3105 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
01 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
26 ก.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร พ.ศ.2562
06 ก.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนพัฒนา 4ปี (2561-2564)
18 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนการบริหารจัดการลิงในองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2562-2566)
27 ก.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร พ.ศ.2561
01 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
31 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนดำเนินงาน 2561
31 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนพัฒนา 4ปี (2561-2564)
29 ก.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนอัตรากำลัง 2661-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th