Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.พ. 2561
ถึง
19 ก.พ. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา (วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณคลองบำรุงสิทธิ์ถึงแพรกต้นหมัน) หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2561
ถึง
02 ก.พ. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณคลองบำรุงสิทธิ์ถึงแพรกต้นหมัน)
03 ม.ค. 2561
ถึง
11 ม.ค. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จัหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2560
ถึง
30 ธ.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
02 ต.ค. 2560
ถึง
01 พ.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
04 ส.ค. 2560
ถึง
04 ก.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
12 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองดอนจั่น (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
12 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
28 ต.ค. 2559
ถึง
30 ก.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
24 ก.พ. 2559
ถึง
10 มี.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th