Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother HL-๓๑๗๐CDW จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดน้ำพลาสติกขนาด ๒๐๐ ซีซี และฝาปิดขวดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ผ้าเย็นและอื่น ๆ สำหรับบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เวที,เต็นท์,โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th