Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
20 พ.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมแผ่นปูนปูทางเดินและสะพานสองหัว บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
20 พ.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินบริเวณบ้านนายกระแสร์ แสงสุริยา หมู่ที่ ๓ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
18 พ.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
12 พ.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
28 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือตัดวัชพืชในคลองบริเวณบ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓(เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
14 เม.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th