Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเหล็กตะแกรงปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณริมถนนทางเข้าบ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
06 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ระบบประปาสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
06 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานปรับระดับทางาเดินท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
06 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานปรับระดับทางเดินท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดบุญนาคประชาสรรค์ (ต้นลำแพน) หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
06 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานปรับระดับทางเดินท่าเทียบเรือ บริเวณบ้านนายลำจวน ปารพริ้ง หมู่ที่1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
06 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
01 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
31 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
22 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
04 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง,เรือยนต์ตรวจการและเครื่องจักรกลอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th