Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
15 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
15 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลำแพน
15 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขายี่สาร
15 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
15 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
08 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
08 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมจักรยานยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
08 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
03 พ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สายเมนไฟฟ้าเชื่อมต่ออาคารสาธารณูปโภค (โรงเก็บของ) และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบ ที่ทำการอาคารสำนักงานแห่งใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th