Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายซุ้มโครงเหล็กบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนจั่น หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)
01 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินเพื่อจอดเรือยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขายี่สาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลยี่สาร จำนวน ๔ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, และหมู่ที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่ ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ชนิด ๒ สาย ๒๒๐ โวลต์ ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th