Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 พ.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร รายงานการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2560
31 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
10 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
18 ก.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 สามารถไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
17 ส.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัดบุญนาคประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
03 ส.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
30 มิ.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
30 มิ.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
07 มี.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร กิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย
24 ก.พ. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th