Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free


Responsive image
ประกาศผลผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (14 ม.ค. 2564)  
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เ... (08 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (30 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ผ้าเย็นและอื่นๆ สำหรับบริการประชาช... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโ... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษาซ่อมแแซมและทำความสะอาดเครื่องป... (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยี่... (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยี... (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการ... (24 ธ.ค. 2563)
จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่ (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้า... (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักร(แบคโฮ)ปรับพื้นที่และถากถางวัชพืชล้มต... (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพัน... (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือ... (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามให้อา... (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนั... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีกำจ... (02 ธ.ค. 2563)
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือยนต์ส่วนกลา... (02 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเ... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องปั่นไฟและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในงานแล... (18 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง... (01 ม.ค. 2563)  

จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้... (03 ธ.ค. 2562)  

โครงการเรื่องดีดีของยี่สา... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการจัดงานประเพณีวันสง... (18 เม.ย. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2560)

อบต ยี่สาร ร่วมกับกำนัน ผ... (29 มี.ค. 2560)

ผช.ผบ.ตร.ที่ปรึกษา(สบ.10)... (10 มี.ค. 2560)

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน... (09 มี.ค. 2560)

ปล่อยพันธ์ุลูกกุ้งแชบ๊วย (08 มี.ค. 2560)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการจัดการข... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการมัคคุเทศก์น้อยปี 5... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในตำ... (04 เม.ย. 2557)

วันเด็กแห่งชาติปี 57 (03 เม.ย. 2557)

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงส... (12 ต.ค. 2555)

วันเกิดนายกเลี้ยงอาหารเด็... (22 ส.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยี่สาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (15 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื... (15 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะ... (12 ม.ค. 2564)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (07 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (31 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื... (28 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (30 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (31 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ ... (29 ต.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ องค์การบริหารส่วนต... (09 ต.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั... (06 ต.ค. 2563)
สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2563 (30 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2563 (31 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริ... (17 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริ... (17 ส.ค. 2563)
สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563 (31 ก.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์... (31 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมถนนสาธารณะห... (29 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th