Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย (07 มี.ค. 2560)  
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร (24 ก.พ. 2560)  
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการขององค์การบริ... (24 ก.พ. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหาร... (24 ก.พ. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลยี่สารชำระภาษี ปี ๒๕๕๘ (13 พ.ค. 2559)
บริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ส... (25 ก.พ. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้... (21 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็ก... (21 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กันยายน 2558 (16 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สิงหาคม 2558 (16 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรกฎาคม 2558 (16 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มิถุนายน 2558 (16 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พฤษภาคม 2558 (16 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมษายน 2558 (16 ต.ค. 2558)
รายละเอียดและเอกสารประกอบการขออนุญาต (5) (16 ต.ค. 2558)
รายละเอียดและเอกสารประกอบการขออนุญาต (4) (16 ต.ค. 2558)
รายละเอียดและเอกสารประกอบการขออนุญาต (3) (16 ต.ค. 2558)
รายละเอียดและเอกสารประกอบการขออนุญาต (2) (13 ต.ค. 2558)
รายละเอียดและเอกสารประกอบการขออนุญาต (1) (13 ต.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร (13 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเรื่องดีดีของยี่สา... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการจัดงานประเพณีวันสง... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2560)  

อบต ยี่สาร ร่วมกับกำนัน ผ... (29 มี.ค. 2560)

ผช.ผบ.ตร.ที่ปรึกษา(สบ.10)... (10 มี.ค. 2560)

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน... (09 มี.ค. 2560)

ปล่อยพันธ์ุลูกกุ้งแชบ๊วย (08 มี.ค. 2560)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการจัดการข... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการมัคคุเทศก์น้อยปี 5... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในตำ... (04 เม.ย. 2557)

วันเด็กแห่งชาติปี 57 (03 เม.ย. 2557)

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงส... (12 ต.ค. 2555)

วันเกิดนายกเลี้ยงอาหารเด็... (22 ส.ค. 2555)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 5... (22 ส.ค. 2555)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาป... (22 ส.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหา... (24 ก.พ. 2559)  
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 4056 ... (23 พ.ย. 2558)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย... (21 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำ... (28 ก.ย. 2558)
ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร... (28 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่ที่ 3 แล... (28 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ศาลพ่... (27 ก.พ. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท... (13 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สสถ.30-004) สายซอยมะนาว หม... (13 ก.พ. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสาย 4... (04 พ.ย. 2557)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 2 ... (04 พ.ย. 2557)
โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส.4056 สายบ้านคลองขุดเล็ก-บ้านคลองขุดสมบูร... (04 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนทางเข้าชุมชนยี่สารพร้อมลานกีฬาเอนกประสงค์... (25 ต.ค. 2555)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง ผนังโล่ง หมู่ที่ 4 ตำบลย... (25 ต.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง ผนังโล่ง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร... (23 ส.ค. 2555)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง – เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม (08 ส.ค. 2555)
โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณทางเข้าชุมชนบ้านยี่สาร หน้าโรงเร... (14 มิ.ย. 2555)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว (ข้ามลำปะโดงตายม) หมู่ที่ 5 ตำบล... (05 มิ.ย. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำแบบรางวี พร้อมบ่อพัก บริเวณสนามกีฬา (21 พ.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th