Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (20 ส.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (17 ส.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - เม้าส์ (17 ส.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองช่างอบต.ยี่สาร (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (ยางเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว) เพื่อป้องกันการพังท... (16 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือตัดวัชพืชขององค์การบริหารส่วนตำ... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บริเวณถนนสายทางเขาชุมช... (08 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดบ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลย... (07 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โ... (07 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายหน้าโรงพยายบาลส่งเส... (06 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มบ้านริมถนนสายดอนจั่น... (06 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ปรกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงพระ... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจสอบ/ซ่อมบำรุ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัด... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โค... (25 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเรื่องดีดีของยี่สา... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการจัดงานประเพณีวันสง... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2560)  

อบต ยี่สาร ร่วมกับกำนัน ผ... (29 มี.ค. 2560)

ผช.ผบ.ตร.ที่ปรึกษา(สบ.10)... (10 มี.ค. 2560)

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน... (09 มี.ค. 2560)

ปล่อยพันธ์ุลูกกุ้งแชบ๊วย (08 มี.ค. 2560)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการจัดการข... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการมัคคุเทศก์น้อยปี 5... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในตำ... (04 เม.ย. 2557)

วันเด็กแห่งชาติปี 57 (03 เม.ย. 2557)

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงส... (12 ต.ค. 2555)

วันเกิดนายกเลี้ยงอาหารเด็... (22 ส.ค. 2555)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 5... (22 ส.ค. 2555)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาป... (22 ส.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่า... (09 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการวางท... (02 ก.พ. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 3... (03 ม.ค. 2561)  
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (22 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (02 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค... (04 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล... (12 ก.ค. 2560)
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหา... (24 ก.พ. 2559)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 4056 ... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย... (21 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำ... (28 ก.ย. 2558)
ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร... (28 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่ที่ 3 แล... (28 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ศาลพ่... (27 ก.พ. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท... (13 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สสถ.30-004) สายซอยมะนาว หม... (13 ก.พ. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสาย 4... (04 พ.ย. 2557)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (แบบ สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 2 ... (04 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th