Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ... (25 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมแผ่นปูนปูทางเดินและสะพานสองหัว บ้านหมู... (20 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินบริเวณบ้านนายกระแสร์ แสงสุ... (20 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดการเรียนการสอน ระหว่... (18 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ หมู่ที่... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือตัดวัชพืชในคลองบริเวณบ้านค... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ... (13 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลำแพน หมู่ที่ ๓... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพัน... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอ... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลย... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงท่อไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การ... (25 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะริมถนนสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย... (21 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ โ... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นเท้งเทียบเรือบริเวณบ้านสองพี่น้อง หมู่ที... (18 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง... (01 ม.ค. 2563)  

โครงการเรื่องดีดีของยี่สา... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการจัดงานประเพณีวันสง... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2560)

อบต ยี่สาร ร่วมกับกำนัน ผ... (29 มี.ค. 2560)

ผช.ผบ.ตร.ที่ปรึกษา(สบ.10)... (10 มี.ค. 2560)

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน... (09 มี.ค. 2560)

ปล่อยพันธ์ุลูกกุ้งแชบ๊วย (08 มี.ค. 2560)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการจัดการข... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการมัคคุเทศก์น้อยปี 5... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในตำ... (04 เม.ย. 2557)

วันเด็กแห่งชาติปี 57 (03 เม.ย. 2557)

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงส... (12 ต.ค. 2555)

วันเกิดนายกเลี้ยงอาหารเด็... (22 ส.ค. 2555)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 5... (22 ส.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563 (31 พ.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563 (30 เม.ย. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563 (31 มี.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 (31 ม.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562 (31 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562 (30 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562 (31 ต.ค. 2562)
ประกาศแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (02 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่า... (09 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการวางท... (02 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 3... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (22 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (02 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค... (04 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล... (12 ก.ค. 2560)
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหา... (24 ก.พ. 2559)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 4056 ... (23 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th